Privacy Policy van DigitalAlerts BV

Teneinde de privacy van individuele personen rondom persoonsregistraties bij DigitalAlerts te kunnen waarborgen, alsmede teneinde hen daarover te informeren, heeft DigitalAlerts onderstaande Privacy Policy opgesteld en gepubliceerd op haar Website en als bijlage bij haar Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

 • Bedrijfsinformatie DigitalAlerts:
  DigitalAlerts B.V.
  Bèta Building
  High Tech Campus 9
  5656 AE Eindhoven
  : 085 0408013
  www.buffr.eu
  Kamer van Koophandel: 76905039
 • Door gebruik te maken van de Producten en derhalve in te stemmen met de Algemene Voorwaarden, stemt de Afnemer in met het privacy beleid van DigitalAlerts en geeft de Afnemer daarmee nadrukkelijk toestemming tot het behandelen door DigitalAlerts van persoonlijke gegevens van de Afnemer, zoals omschreven in deze Privacy Policy.
 • Voor levering van de Producten, zal worden gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken. Een Afnemer is nooit verplicht om persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, te verstrekken. Om levering en gebruik van de Producten te kunnen maken, is het echter noodzakelijk om een beperkt aantal gegevens te verstrekken, zoals een afleveradres. Indien en voor zover dit persoonlijke gegevens betreft, worden deze door DigitalAlerts in eerste instantie gebruikt om de levering en werking van de Producten te ondersteunen.
  Door het verstrekken van deze gegevens geeft de Afnemer toestemming voor het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy.
 • Verder kunnen de verstrekte gegevens gebruikt worden om Afnemers op verzoek informatie toe te sturen en voor de uitvoering van de gesloten Overeenkomsten, alsmede om Afnemers te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen binnen DigitalAlerts, indien en voor zover Afnemers daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
 • De gegevens die DigitalAlerts verzamelt worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor het hiervoor vermelde. Factuur- en betaalgegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht, zijnde zeven jaar.
  Een deel van de gegevens wordt (tijdelijk) opgeslagen in cookies en/of sessies. Deze data is volledig anoniem en daarom niet te herleiden naar de Afnemer.
 • DigitalAlerts slaat alle gegevens op op beveiligde servers in landen binnen de Europese Unie. Deze informatie is beveiligd en niet toegankelijk voor onbevoegden.
  Alle gegevens die u achterlaat op de website en/of invult in een formulier worden via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.
 • De Afnemer kan te allen tijde toegang verzoeken tot de gegevens die over de Afnemer zijn verzameld, alsmede hiervan een kopie opvragen.
  De Afnemer heeft het recht om een eerder verleende toestemming van het gebruik van persoonlijke gegevens, geheel of gedeeltelijk, in te trekken.
  De Afnemer kan tevens verzoeken om persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen.
 • Als u een klacht heeft over de wijze waarop DigitalAlerts uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u de mogelijkheid om deze klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gevestigd bent. Op de website van de toezichthoudende autoriteiten vindt u hierover meer informatie.

BARENDRECHT

BARENDRECHT

Oslo 15
2993 LD
Barendrecht

Oslo 15
2993 LD Barendrecht

EINDHOVEN

EINDHOVEN

High Tech Campus 9
5656 AE
Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven

© 2022 Auteursrecht – DigitalAlerts – PrivacybeleidAlgemene Voorwaarden

© 2022 Auteursrecht – DigitalAlerts